L’escola

Montserrat Solà és una escola de dues línies d’educació infantil i primària que basa el seu projecte en la pedagogia de les arts i, amb la seva pràctica, treballa a favor de la transformació educativa en el nostre país. Amb ulls d’infant, volem mirar la manera particular que tenen els nens i les nenes de relacionar-se amb el món, la seva capacitat comunicativa i expressiva, les seves estratègies d’anàlisi, les seves emocions i pensaments i acompanyar-los en les seves descobertes de vida.

Volem obrir canals, establir ponts i interconnexions que generin preguntes, idees, sentiments, sensacions i ens facin descobrir la veritable riquesa de cadascú. Som una escola arrelada a la cultura del país, que treballa pel desenvolupament integral dels infants, per la ciutadania des de la cohesió social, per la sostenibilitat ambiental i per la cooperació.

Som una comunitat educativa que creix amb moltes ganes de fer, del seu projecte, una experiència compartida de vida creativa i apassionada, que afavoreixi el desenvolupament integral dels infants, amb uns hàbits basats en el civisme, la solidaritat i l’empatia en les relacions humanes i que promogui actituds i comportaments cooperatius i solidaris en el marc de l’aula, l’escola i el món.