Les famílies

Tots els pares i totes les mares formen part de la comunitat educativa. Cadascú, en funció de les pròpies possibilitats, pot decidir com col·laborar en la vida de l’escola:

  • Assistint a les Assemblees i aportant opinions, presentant propostes, etc. L’assemblea és el màxim òrgan de participació i decisió. De manera ordinària es convoca un cop al trimestre i poden assistir-hi de ple totes les mares i pares de l’escola.
  • Com a membre de la Junta de l’AMPA, escollida per l’Assemblea, amb algun dels següents càrrecs: president/presidenta, tresorer/tresorera i secretari/secretària.
  • Com a representant de les famílies en el Consell Escolar.
  • Participant en alguna de les comissions de treball.
  • Com a representants de les famílies d’un grup.
  • I puntualment en alguna de les activitats que s’organitzen.

Per saber-ne més, trobareu tota la informació en l’apartat Famílies (en la part superior dreta de la web).