Projecte pedagògic

L’escola Montserrat Solà és una escola compromesa amb el país i amb la ciutat, que treballa pel desenvolupament integral dels infants, per la ciutadania des de la cohesió social, per l’educació ambiental i per la cooperació.

Posem l’accent en la pedagogia de les arts per despertar en els nens i en les nenes tota la seva sensibilitat i potencialitat estètica, comunicativa i de relació humana i afectiva.

Amb el projecte de l’agrupament vertical, creem entorns de convivència on grans i petits comparteixen l’espai i el temps, aprenen junts i experimenten valors com el respecte, la inclusió, la col·laboració, l’autoestima, la confiança l’alegria i l’esperit crític.

Tot plegat en un context de cooperació entre l’equip educatiu i les famílies que ens permet continuar construint coneixement i cultura d’escola i donar respostes diverses i adaptades a les demandes de cada moment.