L’equip de consergeria

La Blanca Romero i en Dani Sánchez formen part de l’equip de consergeria del centre. Ells s’encarreguen de la custòdia i el manteniment de l’edifici, garantint en ells la neteja i l’ordre.

Entre les seves funcions s’inclouen: garantir l’obertura i tancament de l’escola; realitzar i/o supervisar les reparacions simples i les tasques de manteniment de l’interior d’edificis; custodiar les claus de l’edifici; subministrar el material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i locals; encarregar-se d’apagar i encendre, quan sigui necessari, els sistemes de calefacció, electricitat, etc.; vigilar l’estat de l’edifici comunicant qualsevol anomalia; garantir el control de l’accés de persones al centre, rebent-les i acompanyant-les quan resulti convenient; realitzar tasques auxiliars d’administració (rebre i distribuir la correspondència, fer fotocòpies, etc.); controlar que el comportament de les persones s’ajusti a les normes; prestar altres serveis auxiliars d’informació general o de custòdia d’algun objecte, etc.