Hort escolar a les Cinc Sènies

Les Cinc Sènies és un espai agrari periurbà protegit de Mataró. L’any 2013 l’escola va signar un acord de posada en marxa i manteniment d’un hort escolar a la finca Floriach. Aquest conveni finalitzava al cap de cinc anys i l’any 2018 vam signar un nou conveni amb la família propietària de la finca Can Bernadet, al Camí del Pilé. Aquest conveni té una vigència de dos anys que es pot anar renovant.

Els nens i les nenes del cicle de Grans i la comissió mixta (de mestres, pares i mares), s’encarreguen de sembrar o plantar determinades hortalisses en funció del calendari de l’any i collir els productes per consumir al menjador de l’escola. Es segueix el mètode d’en Gaspar Caballero o parades en crestall que és una manera de fer horticultura ecològica senzilla i respectuosa amb el medi ambient: en poc espai, amb un gran estalvi d’aigua, de fàcil iniciació i manteniment, molt productiu i estèticament bonic.