Activitat de migdia, acollida i de lleure educatiu

L’escola té la voluntat de col·laborar amb les famílies en la conciliació del seu horari laboral i familiar amb l’organització de serveis fora de l’horari lectiu i donar continuïtat al procés educatiu dels nens i nenes: servei de menjador, acollida de matí i tarda, activitats de lleure educatiu i casals.

Tots els moments viscuts a l’escola són educatius. Per tant, tots aquests serveis formen part del projecte educatiu del centre. Es gestionen coordinadament entre l’AFA i l’equip docent a través del treball per comissions. L’AFA gestiona aquestes activitats.

Per fer ús d’algun d’aquests serveis cal formalitzar la inscripció corresponent. Per donar-se’n de baixa, cal informar per escrit 15 dies abans que acabi el mes corresponent.

Cal tenir en compte que, a fi d’assegurar el seu benestar, un infant no hauria de romandre a l’escola més de 8 hores seguides.

L’espai de migdia

Aquest moment ocupa l’horari entre les 12:30h. i les 15h. L’empresa KALIU gestiona el servei de menjador. Tenim cuina pròpia. Els productes són de proximitat, qualitat i majoritàriament ecològics. El menú s’adapta als infants amb trastorns gastrointestinals lleus i puntuals, intoleràncies i al·lèrgies alimentàries i per opcions personals.

Tenim com a objectiu assegurar un bon nivell d’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació, salut i benestar dels nens i les nenes i garantir la qualitat pedagògica en el tractament dels hàbits d’higiene, d’autonomia personal i de relació social: durant el migdia es vetlla per crear una atmosfera familiar, de manera que els nens i les nenes se sentin atesos d’una manera molt personal. Dinen amb la taula parada mentre la conversa flueix entre ells i amb les persones que els atenen. En acabar, es garanteix una estona de descans que permet fer la migdiada als infants que encara la necessiten.

Els tiquets de menjador es poden comprar al punt d’atenció a les famílies (al menjador de l’escola) en efectiu o amb targeta de dèbit o crèdit. També fent una transferència bancària. En aquest cas, s’ha d’enviar per whatsapp o imprès en paper, el comprovant.

  • Horari d’atenció: de 9h a 9:15h i de 16:30h a 17h.
  • Telèfon: 622826327 (atenció telefònica durant l’horari lectiu).
  • L’import del tiquet esporàdic és de 6,90 € i el d’una tira de cinc tiquets: 31,50€.
  • Número de compte: 0081 0036 46 0002424245

Els tiquets de menjador es depositen en la bústia que hi ha a l’entrada de l’escola, al matí. En el cas que s’hagi lliurat un o més tiquets amb antelació i l’infant no es pugui quedar a dinar, el tiquet servirà per a un altre dia, sempre i quan s’hagi avisat abans de les 10h.

Espais d’acollida

El servei d’acollida té lloc en dos moments del dia: l’acollida del matí i la de la tarda. Aquestes dues estones de més que el nen i la nena es queda a l’escola, esdevenen espais d’activitat tranquil·la i reposada, de relació i conversa, amb una atenció personalitzada segons les necessitats de cada infant.

  • Acollida de matí: de 8h. a 9h. L’objectiu és fer una rebuda personal que respecti el ritme natural de cada infant en aquesta primera hora del dia. En arribar, els infants poden escollir l’activitat que volen fer: jugar, dibuixar, conversar, mirar contes…
  • Acollida de tarda: de 16:30 h. a 17:30 h. L’objectiu és acompanyar-los en el moment del berenar fomentant hàbits socials, d’autonomia, de salut i higiene.

Vetllar per uns bons hàbits de comunicació i de relació mitjançant activitats lúdiques i educatives dirigides i/o lliures, en un ambient relaxat per acabar tranquil·lament el dia. Quan ja fa bon temps l’estona de joc lliure i dirigit, es fa al pati.

L’import del tiquet mensual és de 25 € (matí o tarda) i el del tiquet esporàdic 2,5 € l’hora. Es pot abonar l’import per domiciliació bancària (en el cas d’un ús regular del servei), amb targeta de crèdit o dèbit o en efectiu al menjador de l’escola en horari d’atenció. Els mesos de setembre, desembre, gener i juny, es pagarà el mes sencer.

Activitats de lleure educatiu

Clic-Clac és l’equip que coordina les activitats de lleure educatiu. L’atenció a les famílies la fan al despatx de l’AFA que restarà obert de dilluns a divendres de les 16h a les 18h.

Les activitats estan relacionades amb el joc, l’art, l’esport i la tecnologia. Comencen a partir del mes d’octubre. La programació s’adapta a cada etapa i és coherent amb el projecte educatiu del centre.

Accés a la Programació d’activitats de lleure educatiu del curs 2021-2022.

Accés al formulari d’inscripció de les activitats de lleure educatiu del curs 2021-2022.