Història

El projecte educatiu va començar a gestar-se en el marc de l’escola d’estiu del Maresme, el juliol del 2004. Llavors, tres mestres van començar a formar equip, a trobar-se, a pensar i a escriure un projecte de direcció, per a una escola de nova creació que posava en relleu:

  • L’activitat i les necessitats evolutives dels nens i les nenes.
  • El desenvolupament dels diversos llenguatges: expressius, comunicatius, simbòlics, cognitius, ètics, metafòrics, lògics, imaginatius i de relació.
  • L’experiència com a base de qualsevol procés d’aprenentatge.
  • El temps que cada criatura necessita per consolidar els propis processos personals i d’aprenentatge.
  • La pedagogia de les arts com a mitjà d’expressió i comunicació amb el món.
  • Una escola en constant interacció amb el medi cultural, natural i social.
  • La implicació i el treball conjunt entre mestres i famílies per contribuir favorablement a la creació d’entorns de relació, d’empatia, de col·laboració i de fidelització.

L’escola Montserrat Solà és actualment una escola d’educació Infantil i Primària. Va obrir les seves portes el curs 2007-2008 amb dos grups de nens i nenes de tres anys i quatre mestres en una ubicació provisional. El curs 2009-2010, s’inaugurà el nou edifici en el seu emplaçament actual, a la Plaça dels Alocs.

Durant el curs 2010-2011 vam viure un procés d’acollida de l’escola Menéndez y Pelayo, una de les escoles més antigues de la ciutat que es trobava en fase de tancament progressiu des del curs 2007-2008. Entre totes les persones vam fer possible una bona vivència: els equips de mestres vam compartir una formació de música i dansa, les dues comunitats de famílies van compartir diverses activitats i trobades, i els nens i les nenes van visitar totes dues escoles i van participar en una cantata comuna, La cigala i les formigues, al Casal l’Aliança de Mataró. Aquest procés va culminar el curs 2011-2012 amb la incorporació dels grups de tercer fins a sisè.

I continuem avançant en el nostre camí a favor d’aquella escola amable, empàtica i en constant convivència que ens imaginàvem en un principi. El futur és aquell que anem construint dia a dia. La nostra essència i allò que ens identifica, és el que ens ha de permetre continuar fent via amb una mirada transformada i transformadora de l’educació.