Pla d’Educació per a la Sostenibilitat

L’objectiu prioritari del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PDF) és organitzar accions educatives coherents i sistematitzades per integrar els valors de la sostenibilitat ambiental. Els objectius estratègics estan relacionats amb els següents àmbits:

  • Organització i participació.
  • Gestió sostenible dels materials, els recursos i els residus.
  • Implicació i millora de l’entorn.
  • Currículum.
  • Documents de gestió de centre.
  • Cultura de centre.

El Programa d’actuació està vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (PDF) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.