Atenent a cada individualitat

Entenem la diversitat com quelcom natural quan parlem de persones, creant una escola per a tothom i un projecte per a cadascuna d’elles. Creiem en les diferències, ens enriqueixen, i treballem amb la responsabilitat de donar resposta a cadascuna d’elles, atenent a tots els alumnes sense excepció.

Forma part del nostre compromís permetre i fomentar que cada nen i nena desenvolupi la seva personalitat i capacitats, acompanyat pels professionals del centre i amb la col·laboració activa de la seva família, aportant-li confiança i seguretat.

La coordinació dels diferents agents que intervenen en el procés de desenvolupament integral dels infants (docents, equip directiu, serveis educatius, professionals d’atenció educativa…) es consolida com una eina cabdal i necessària per aconseguir atendre a cada nen i nena segons les seves necessitats.