Oferta educativa

Segon cicle d’Educació infantil i Educació Primària (de 3 a 12 anys)

Horari escolar:

– Educació Infantil i Primària: de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.

Horari extraescolar:

– Acollida matinal: de 7:45h a 9h.

– Activitats: de 16:30h a 17:30h.

Alumnat

El centre disposa de dos línies per nivell, amb 18 aules amb tutoria i una capacitat total de 450 alumnes.

Educació Infantil Educació Primària
6 grups 12 grups