La importància del context

L’entorn físic en el que es troba l’escola és idoni per facilitar el benestar dels nostres alumnes: proximitat i incorporació d’espais verds dins del centre, absència de contaminació ambiental (atmosfèrica, acústica o d’altra tipologia), bona  il·luminació natural (destacant espais exteriors amb força hores de llum solar), proximitat del mar…

L’escola està molt lligada al seu municipi, Premià de Dalt, i manté una estreta coordinació amb els agents educatius del seu entorn més proper. Aquest treball en xarxa permet a l’alumnat gaudir dels diferents serveis culturals i educatius que li ofereix el context més proper i aprofitar les activitats que es puguin generar a partir d’aquest treball conjunt entre entitats.

Per nosaltres és important que es donin les condicions òptimes que afavoreixin i predisposin a l’aprenentatge. A l’escola gaudim d’un ambient relaxat que permet la conc

entració, gaudir de la lectura…, però a la vegada no limitem la vida dinàmica del centre escolar on és necessària la interacció entre iguals, l’experimentació, el treball en grups, el moviment…

Per fer-ho possible, apostem per l’adequació dels espais interns del centre com a elements accessibles, d’ús comunitari, suficientment dotats de material, on es valora la funcionalitat i l’estètica on aprenem, vivim i compartim experiències.