Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Membres del Consell Escolar del centre:

Presidenta Àngela Ferrer
Cap d’estudis Gustavo Rebollo
Secretaria Noemí Subirats

Sector mestres

Xavier Yuste

Marga Gago

Tània Gilabert

Mª Teresa Pérez

Susana Beresaluze

Mar Font

Sector  Pares Neus Garrigosa

Josep Solanellas

Patricia Hermosilla

Begoña Fernández, Raquel Rey

Sector  AMPA Patricia Ruíz
Sector PAS Jordi Benito
Sector Ajuntament Isabel Solà
Sector PAE Lola Herencia