Espai de convivència

El benestar i felicitat dels infants es planteja com una finalitat cabdal en el nostre centre. Els mitjans bàsics dels que partim per aconseguir aquesta fita no són uns altres que l’amor, la sensibilitat i el respecte pels infants i les seves característiques.

“Educar la ment sense educar el cor, no és educació en absolut.”, Aristòtil.

 

Per fer-ho possible cal parar atenció i treballar sobre diferents aspectes:           

  • Educació emocional: des de ben petits ajudem als infants a identificar les seves emocions, a ser-ne conscients d’elles, a expressar com se senten i a gestionar-les en benefici propi i de la convivència amb els demés. Sentir-se bé amb un mateix/a ens permetrà sentir-nos bé amb els altres.

  • Educació en valors: el respecte a les meves característiques fa que pugui desenvolupar-les amb confiança i millorant la meva autoestima i seguretat. El treball de l’empatia posant-nos en el lloc dels altres també serà molt important per millorar la convivència i no provocar malestar en els altres.

  • Educació en societat: tot el nostre entorn ens influeix, tots els agents que ens envolten tenen una part de responsabilitat sobre com ens sentim (família, escola, amics…). Vetllem perquè l’entorn social afavoreixi la felicitat dels nens i nenes. És una responsabilitat compartida.