Comunicació amb les famílies

Es fa necessari i prioritari, per garantir una educació integral dels nostres infants i realitzar de manera eficient un adequat seguiment del seu procés evolutiu, el treball conjunt i coordinat entre famílies i escola.

Aquestes han d’estar integrades, implicades i informades dels processos que es porten a terme en la vida del centre per poder participar-hi en els casos que sigui oportú i per compartir aquestes vivències amb els seus fills i filles.

Les famílies han de conèixer i estar informades de primera mà, pels professionals del centre, de les fites i objectius que vol assolir el centre, així com de l’evolució de cada nen/a. Aquest és un dret de totes les famílies que des de l’escola  articulem de manera fluïda i mitjançant diferents mecanismes: entrevistes individualitzades, reunió d’aula, comunicació telefònica, agenda escolar, correu electrònic de cada tutor/a, correu de centre…

“La meva escola és la meva segona casa i la meva casa és la meva primera escola”

Aquesta expressió resumeix el grau de comunicació, coordinació i compromís que hem d’acceptar famílies i escola.