Valors de convivència

Contribuïm activament en la integració de valors que permeten a l’infant viure plenament,desenvolupant habilitats pròpies que faciliten la seva autonomia i l’acceptació de si mateix.

L’individu que conviu en societat necessita crear vincles afectius amb les persones del seu entorn proper, però també tenir sensibilitat per crear aquests vincles amb persones d’un context més llunyà.

L’escola s’esdevé un espai idoni on adquirir, mitjançant la pròpia vivència, estratègies que li  permetran resoldre conflictes gràcies al diàleg, fent ús del seu propi autocontrol, detectar el malestar dels altres mostrant empatia i solidaritat, partint del respecte per la diversitat en el seu conjunt i percebent a la resta de persones com a companys i companyes de viatge amb els que conviure en llibertat i en un món de pau i sostenible.

Indubtablement, aquest esperançador objectiu no l’aconseguirem sols i soles, requereix de la vostra ajuda. Entenem que és l’entorn familiar l’espai apropiat per educar als infants en coordinació amb un centre escolar sensibilitzat en l’assoliment d’aquest propòsit.