La llengua anglesa

Els efectes de la globalització es fan notar en molts àmbits i sectors: cultural, demogràfic, econòmic… i també en l’educatiu. Entenem la interculturalitat i el plurilingüisme com processos propis del moment en el que vivim on el coneixement i el domini de la llengua anglesa es presenta com a una eina necessària per relacionar-nos i enriquir-nos vivencialment amb els demés.

En aquest món que s’ha fet petit, el domini de la llengua anglesa es planteja com una eina bàsica per mostrar una adequada competència comunicativa i língüística global. Aquesta ens lliga, necessàriament, amb l’adquisició i assoliment d’altres competències com la social i ciutadana (“ciutadans del món”), i la competència d’autonomia i emprenedoria.

Des de l’escola destinem diferents tipus de recursos per a garantir l’assoliment d’aquestes competències, iniciant l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’educació infantil en grups reduïts, amb la realització d’activitats complementàries, rutines… i aprofundint a l’educació primària amb projectes internacionals (Etwinning), web d’anglès, auxiliar de conversa a jornada complerta en el centre, tallers d’arts plàstiques en anglès, col·laboracions amb famílies natives o amb elevat nivell lingüístic en llengua anglesa…