Projectes d’escola

La nostra escola, seguint una pràctica educativa en construcció permanent, sempre està interessada en conèixer els seus punts forts i el seus punt febles. Aquestes ganes d’avançar en la nostra realitat i en el nostre context de la mà dels nens i nenes amb qui creixem curs rere curs, fan que tinguem en molta consideració les avaluacions internes i externes de la nostra tasca educativa.
És per això que, a més de treballar rigorosament el currículum, l’adquisició d’aprenentatges, de les competències bàsiques, de valors personals, col·lectius i de comunitat, utilitzem el concepte de projecte. Aquest ens serveix com a eina per tal d’aprofundir certs aspectes que volem millorar, ampliar, subratllar… i li donem personalitat pròpia permetent-nos treballar transversalment en els diferents nivells educatius de l’escola i en les diferents matèries sobre les quals organitzem el currículum escolar.
Així doncs, ja fa temps que a la nostra escola venim treballant projectes de diferent tipologia i entitat, tenint en compte la millora tècnica, el coneixement de l’entorn, la cooperació, la descoberta, l’obertura i l’aprofundiment.