Informacions Generals

Com tots sabem el compliment i el respecte de les normes afavoreix la convivència, el bon funcionament del centre i, sobretot, l’adquisició d’hàbits dels vostres fills i filles. És per això que preguem la vostra col·laboració en el seu seguiment.

Assistència a les classes i puntualitat
L’assistència diària a l’escola és obligatòria. Per tal d’evitar la interrupció de les sessions i de la dinàmica general del centre, la puntualitat esdevé bàsica tant a les hores d’entrada com de sortida.
Tingueu present que a l’entrada els alumnes que arriben tard, alteren el normal funcionament de la classe i ells ho saben.
d’altra banda, en cas de no poder arribar puntuals a recollir els nens, haureu d’avisar prèviament a l’escola. Cal tenir en compte que els alumnes que no siguin recollits puntualment per les famílies, passaran al servei d’acollida de tarda, servei que s’haurà d’abonar.

Malalties y medicaments
En cas de febre o malalties contagioses, el vostre fill/a haurà de romandre a casa, així mateix si té polls i/o llémenes, per tal de prevenir el contagi als companys.
En cas d’haver de donar algun medicament, haureu de signar una autorització, disponible a consergeria. Tots els medicaments han de portar escrit el nom del medicament, la dosi i l’hora.
Si per algun motiu l’alumne està lesionat impedint així la realització d’activitat física, s’ha de fer saber mitjançant l’agenda escolar i aportant un certificat mèdic.

Joguines
No es poden portar a l’escola joguines ni pilotes ja que l’escola en té. Tampoc es poden portar cromos, llaminadures, sucs, mòbils, ni diners. En aquests dos últims casos, sempre que sigui necessari per qüestions d’organització familiar s’haurà de comunicar per escrit als tutors.

Aniversaris
Educació Infantil i Cicle Inicial: Es pot portar coques tallades en porcions, galetes o pastes individuals. Eviteu portar pastissos amb nata, xocolata, gelats ni llaminadures.
A partir de 3r: No es celebren els aniversaris a l’escola.

Altres recomanacions:

  • Dormir i descansar les hores necessàries.
  • Mantenir una higiene diària tant corporal com bucal.
  • Venir a l’escola ben esmorzat de casa.
  • Portar per esmorzar un entrepà o fruita. A l’escola no considerem convenient menjar pastisseria industrial.
  • Potenciar la lectura i els hàbits de treball i estudi adequats a l’edat.
  • És molt important que estigueu atents als continguts dels webs i xarxes socials a les que accedeixen els vostres fills i filles. Podeu consultar els consells i recomanacions sobre el tema al web de la Generalitat de Catalunya.
  • Cal revisar diàriament les motxilles dels vostres fills i filles especialment si van a Parvulari i Cicle Inicial, per veure si l’escola us envia alguna informació. Vigileu també que no portin excés de pes.
  • Donar alguna petita responsabilitat (càrrec) als vostres fills i filles a casa.
  • Gaudir de temps i espais familiars.