Sortides

sortides
Les sortides es programen d’acord amb el currículum, però també d’acord al calendari anual, a les festes tradicionals, a les diades assenyalades, a les activitats del barri i al calendari extern.

Es fan de relacionades amb l’entorn natural i d’altres relacionades amb el món esportiu i cultural, per tal de donar una visió global al nostre alumnat.