Sortides

sortides
Les sortides es programen d’acord amb el currículum, però també d’acord al calendari anual, a les festes tradicionals, a les jornades assenyalades, a les activitats del barri i al calendari extern. Es fan relacionades amb l’entorn natural i d’altres relacionades amb el món esportiu i cultural.