Treball per Projectes

Es pretén donar impuls al treball per projectes aportant millores per avançar en el procés E/A i el treball competencial. La planificació i organització dels processos d’aprenentatge es duran a terme a través de claustres pedagògics i l’ús de bones pràctiques per part dels docents del centre. D’aquesta manera, es va creant la coordinació vertical de continguts. Es compartiran al llarg del curs diferents projectes i se’n farà el seu seguiment i evolució. Aquesta metodologia es realitza a tota la Primària i a l’Educació infantil.

Aquest curs a partir del nom de la classe tenim els següents:

-les estrelles, els dinosaures, els tigres, els robots, els planetes, els diamants, els jocs, els lleons russos i el cinema.

Ús de les TIC                                                                          Treball Cooperatiu