Eix Transversal

L’ eix transversal permet el tractament de diferents temes educatius que, pel seu contingut, no es consideren àrees d’aprenentatge però que poden ésser tractats en les àrees curriculars concretes d’una manera lineal.

Aquest curs l’eix transversal està dedicat a la ciutat de Sabadell.