Padrins Lectors

Els “padrins lectors” és una activitat que es realitza en parelles formades per alumnes de 4t de primària, que fan de padrins de lectura a alumnes de Educació Infantil-5 anys que fan de fillols. També per les parelles dels alumnes de 5è amb alumnes de Educació Infantil-4 anys i alumnes de 6è amb els alumnes d’Educació Infantil-3 anys.

.A més a més de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol i encomanar el gust per la lectura, l’ajuda en la realització de la carta als reis, l’acompanyament en la sortida conjunta d’escola pel Ripoll, etc.

Aquest curs dgut al Covid-19, no s’han pogut dur a terme les activitats dels Padrins lectors.