Capses d’Aprenentatge

És una proposta que parteix d’una provocació que permet a tots els membres de la comunitat educativa  aprendre d’una manera diferent, innovadora, més activa, atractiva, i que els ha de permetre despertar la seva curiositat Son propostes de treball guiat i globalitzat que configuren una de les franges de treball cooperatiu entre infants.

Amb aquesta proposta de treball  promovem la investigació, l’experimentació, la construcció de coneixement i l’adquisició de les competències. Ens centrem bàsicament amb l’àmbit matemàtic, però alhora configura i treballa d’altres àmbits del currículum.

Cada capsa conté una proposta de treball amb un repte a assolir. Els nen/es fan hipòtesis, les investiguen i tenen com a objectiu final arribar a esbrinar la resposta/respostes a aquells enigmes o preguntes que els adults els hi hem proposat per tal de provocar-los.

Segons la complexitat la capsa es pot realitzar individualment, en parelles o en petit grup. El grup s’autogestiona el temps per arribar a la conclusió i/o producció final. Quan es finalitza la proposta es comparteix el resultats amb la resta de grups i cada infant s’autoavalua.