Lectura en Parella

El projecte és un programa educatiu impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Combina tres elements: la tutoria entre iguals, la implicació familiar i la comprensió lectora.

*La tutoria entre iguals: són parelles de persones, que aprenen a través d’una activitat estructurada. El tutor i el tutorat que rep l’ajut permanent del company tutor.

*La implicació familiar en les tasques escolars i la implicació activa de les famílies.

*La competència lectora: interacció entre el lector i el text, a partir del qual el lector intenta satisfer els objectius que guien la seva lectura.