Material Escolar

MATERIAL I SORTIDES

La quota de material  i sortides, està unificat en una sola quota, fraccionada en tres pagaments, un per trimestre.

Us indiquem a continuació el quadre/resum corresponent a aquestes quotes:

 

CURS ESCOLAR2020-2021 MATERIAL I SORTIDES TOTAL DEL CURS
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r

TRIMESTRE

50 € 50€ 50€ 150€

L’import corresponent al primer pagament de material/sortides (50€), s’haurà de fer efectiu entre elmes de juliol i setembre.

    • El segon pagament es farà al mes de desembre.
    • El tercer pagament es farà al mes d’abril

S’ha de fer l’ingrés al compte de l’escola:

BBVA IBAN: ES20-0182-8726-00-0200071544

Indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A  i el CURS

 O  bé en paper a secretaria.

 

LLIBRES 

El seu import  anirà baixant a cada curs;  ja que volem que formin part del Projecte de reutilització de llibres (projecte gestionat conjuntament per l’AMPA i l’Escola) i es quedaran a la classe per a consulta i per poder treballar. En aquesta quota queda inclòs: els llibres de classe i l’agenda escolar.

El primer dia d’escola els vostres fills/es trobaran els lots a les classes.

És indispensable ser soci de l’AMPA, i pagar la quota corresponent:

QUOTA AMPA        20€ PER FAMÍLIA

COMPTE AMPA: BANC DE SABADELL IBAN ES35-0182-8726-09-0200327883

(INDICANT NOM DE LA FAMÍLIA)

 QUOTA LLIBRES 

ETAPES IMPORT LLIBRES
INFANTIL 50€
PRIMÀRIA 50€

 COMPTE ESCOLA: BBVA  IBAN ES20-0182-8726-00-0200071544

(INDICANT NOM DE L’ALUMNE/A I CURS)