Science

A partir de Cicle Mig, una part del medi social i natural es fa en anglès. El projecte “Science” en el qual s’imparteixen continguts de l’àrea de medi en llengua estrangera, concretament en anglès i s’aprofita per ampliar i practicar vocabulari i estructures de la llengua anglesa. El “Science” es duu a terme setmanalment i es treballa una unitat didàctica per trimestre.