Sortides

L’escola inclou a la programació general anual de centre les sortides i colònies. Tanmateix, activitats culturals com són concerts, teatre, màgia o museus que es poden realitzar tan a dins com a fora del centre docent. Aquestes activitats constitueixen un recurs pedagògic per ajudar o consolidar els diferents aprenentatges i afavoreixen les relacions socials entre els membre del grup. La seva assistència és obligatòria. Els mestres tutors, en les reunions d’inici de curs informaran a les famílies de les que es durant a terme al llarg del curs.