Biblioteca

Projectar la biblioteca fora de l’horari escolar és una de les fites del nou Projecte de Direcció. L’accés a la biblioteca, fora de l’horari escolar, als alumnes i les famílies i la realització d’un servei de préstec.

Realització d’activitats, un cop al trimestre com l’hora del conte.