Termòmetre Lingüístic

El Termòmetre lingüístic és una prova de diagnòstic pedagògic de la competència lingüística, per a infants de 5 a 6 anys, concebuda, dissenyada i creada per la Societat Catalana de Pedagogia amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament, amb el mecenatge del Grup Promotor Santillana i el suport de la Fundació Lluís Carulla.

Aquesta prova és una bona eina per a valorar l’expressió oral dels alumnes en aquestes edats. El llenguatge oral és fonamental en l’aprenentatge i en el desenvolupament global del nen i és important saber en quin nivell estan els alumnes per afavorir al màxim la seva evolució, com abans s’intervingui millor.

La prova es realitza a partir d’unes làmines. Amb aquestes làmines es valora la fonètica, la memòria auditiva, el vocabulari i l’expressió espontània.