CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2017 / 2018. CALENDARI GRAU SUPERIOR

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2017 / 2018. CALENDARI GRAU SUPERIOR

(1) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  1.  Si escau, relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d’acord amb el model disponible al web del Departament d’Ensenyament;
  2.  Si escau, currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, d’acord amb l’establert a l’annex 5;
  3.  Si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova d’accés;
  4.  Si escau, sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora, d’acord amb el que es preveu als apartats 11.3.2 d’aquest annex.
  5.  Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

 

*Trobareu la informació complerta a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/calendari/

 

MAUDIE, el color de la vida

El dimecres 7 de març, els grups d’Instrumental 2 i 3, vàrem anar al cinema Capri  del Prat de Llobregat a veure la pel·lícula Maudie.

Alguns dels comentaris sobre la pel·lícula:

Me pareció una película muy emocionante. Me emocioné una cuantas veces. Maria Diaz.

Una interpretación fantástica de la actriz. ¡Qué bien que pintaba! Carmen Lavandeira.

Me gustó mucho la película. Mercedes Sánchez.

La protagonista interpreta muy bien a Maudie, una pintora canadiense muy importante. Amina Flores.

 

Maud Lewis fue una pintora canadiense conocida por sus dibujos coloristas de estilo folk, repletos de pájaros, flores, gatos y ciervos. Fue una pintora autodidacta, y su vida no fue fácil ya que estuvo marcada por la artritis reumatoide que padecía desde joven, que deformó su pequeño cuerpo hasta imposibilitarla para poder pintar. Alexis Arias.

Película interesante, emocionante y romántica. Te hace pensar y reflexionar sobre la lucha de una mujer por querer vivir feliz con una enfermedad que se lo impide. Cristina Molina.