EL CENTRE

El CFA Terra Baixa és un centre públic de formació permanent per a persones adultes que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

El centre està ubicat al barri de Sant Jordi del Prat de Llobregat, tanmateix dona resposta a les demandes de formació de la població jove i adulta dels diferents barris del Prat.

 • La raó de ser del CFA Terra Baixa, allò que dona sentit als grans objectius pedagògics i a les respostes a les necessitats detectades, es pot substanciar en:
  – Educar, formar i orientar l’alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar les competències bàsiques en un entorn acadèmic, professional i social.
  – Oferir una formació de qualitat i adaptada als canvis tecnològics i als requeriments socials.
  – Preparar l’alumnat per a la incorporació al món laboral i/o per a continuar altres estudis.
  – Contribuir al creixement personal dels nostres alumnes.
  – Potenciar la cohesió social dins de la comunitat educativa.
 • Pretenem ser un centre que treballi per formar:
  – Ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i compromesos amb el món en el que vivim.
  – Persones capaces d’adaptar-se als canvis tot contribuint al progrés i al desenvolupament de la nostra societat.
  – Individus compromesos amb el seu progrés acadèmic i professional.

Terra Baixa és una escola pública, laica, pluralista i emmarcada en la línia progressista, entesa com la defensa de la llibertat, del diàleg cultural i el respecte vers les altres persones; del dret a la formació integral i permanent de les persones adultes; defensora de la democràcia participativa, del respecte i conservació del medi ambient, propiciadora de la igualtat de tots i totes i compromesa en la consecució d’un món més just i més solidari.