Organització interna

L’equip docent actual està format per 13 professors/es del Departament d’Ensenyament distribuïts de la manera següent:
● 1 PAN Anglès
● 6 PRI Ed. Primària
● 2 SCO Àmbit de la Comunicació
● 1 SCS Àmbit de les Ciències Socials i la Participació
● 3 SMA Àmbit de les Matemàtiques i les Ciències

El nombre i la distribució de l’equip docent podrà canviar en funció de l’oferta que s’autoritzi anualment tot atenent,
això sí, a la demanda i necessitats del moment.

L’equip de personal no docent consta de:
● 2 conserges municipals que en un sistema de torns cobreixen l’horari comprès entre les 09:00 i les 21.15h.
● 1 persona del servei de neteja.
● 1 auxiliar administrativa a mitja jornada.