Què haig de fer per apuntar-me?

Per apuntar-te a qualsevol dels ensenyaments que ofereix el CFA Terra Baixa, cal demanar cita prèvia per al procés d’acollida i matrícula de l’ensenyament al qual et vols apuntar. El dia i l’hora de la cita prèvia és diferent per a cada ensenyament i no té res a veure amb el seu horari lectiu. Per demanar una cita prèvia cal trucar al telèfon de l’escola (93 479 56 96) qualsevol dia lectiu de 9 a 14h o de 15 a 20h.

El procés d’acollida consisteix en l’orientació i la informació per part d’un/a docent del centre sobre l’ensenyament que es vol cursar i, si s’escau, en la realització d’una prova de nivell per tal de verificar que l’alumne/a té les competències necessàries per poder iniciar els seus estudis en l’ensenyament sol·licitat. El dia i hora que es tingui cita per al procés d’acollida caldrà portar també la documentació necessària es vol formalitzar la matrícula el mateix dia.

En el cas de l’alumnat menor d’edat i que compleixi els requisits per a poder accedir a l’educació d’adults, cal que vingui a l’acollida acompanyat pel seu pare, mare o tutor/a legal.