Què haig de fer per apuntar-me?

Per apuntar-se a qualsevol dels ensenyaments que ofereix el CFA Terra Baixa, cal consultar l’horari específic d’acollida i matrícula de cada ensenyament que ofereix el nostre centre i venir amb la documentació necessària per a la matrícula el dia i l’hora corresponent per realitzar el procés d’acollida.
El procés d’acollida consisteix en l’orientació i la informació per part d’un/a docent del centre sobre l’ensenyament que es vol cursar i, si s’escau, en la realització d’una prova de nivell per tal de verificar que l’alumne/a té les competències necessàries per poder iniciar els seus estudis en l’ensenyament sol·licitat.
En el cas de l’alumnat menor d’edat i que compleixi els requisits per poder accedir a l’educació d’adults, cal que vingui a l’acollida acompanyat pel seu pare, mare o tutor/a legal.