A la universitat per a majors de 25 i 45 anys (PPAU)

Aquest curs prepara aquells alumnes que no tinguin la titulació requerida per incorporar-se a la Universitat. Les proves d’accés estan diferenciades per a persones més grans de 25 anys o per a persones més grans de 45 anys. Per accedir a la universitat per la via ordinària cal haver superat el batxillerat, un cicle formatiu de grau superior o bé amb les titulacions acadèmiques anteriors a la reforma educativa (COU o 2n grau de FP). Les persones que no tinguin cap d’aquests títols estan obligats a desenvolupar les proves de PPAU com a via d’accés universitària.

Aquestes proves consten de dues parts:

A) Matèries comunes:

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Comentari de text
  • Llengua estrangera

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys. Els majors de 45 anys no hauran de fer la prova de llengua estrangera ni les matèries específiques.

B) Matèries específiques:

L’alumnat ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.

Podeu trobar més informació a les pàgines següents: