Història

Terra Baixa va néixer l’any 1977, i al llarg d’aquests anys ha anat creixent gràcies a l’esforç i la il·lusió de tota la comunitat educativa. Però no va veure la llum per voluntat política, ni per atzar. Va germinar en la pressió popular, en la necessitat que moltes dones i molts homes havien d’alfabetitzar-se, d’adquirir una formació bàsica o renovar els seus sabers per fer front a noves exigències laborals i personals.

El naixement de Terra Baixa va coincidir amb l’etapa de consolidació de les escoles de persones adultes d’arreu de Catalunya, amb importants mobilitzacions sota el lema: “Cap barri sense escola, cap treballador/a sense formació bàsica”.

Tres van ser les reivindicacions fonamentals d’aquell moment: dret de les persones adultes a una educació integral i permanent, un esquema educatiu específic i adequat a les necessitats, casuístiques i psicologia de les persones adultes i el dret d’aquests col·lectius a l’avaluació contínua.
La trajectòria de Terra Baixa és la fidel expressió de la lluita per l’alfabetització i la formació integral de persones adultes. Una escola és part de la ciutadania, i la ciutadania té el dret i l’obligació de fer plantejaments i d’exigir esforços a l’administració. Per aquest motiu, l’escola ha protagonitzat al llarg d’aquest any diverses accions de pressió, amb el suport de les entitats locals, per tal d’aconseguir més recursos humans i materials (centre propi, augment de plantilla del professorat, manteniment del projecte de centre…).

Des dels seus inicis Terra Baixa ha tingut un ferm compromís amb l’entorn i ha estat força arrelada a la població, participant activament en el procés de desenvolupament comunitari. Ha treballat per tal d’afavorir la cohesió social i donar resposta a les noves exigències de formació permanent.
Fins ara, aquest centre ha facilitat l’accés a molts títols de graduat i altres certificacions acadèmiques, però el seu millor guany és la formació de ciutadans i ciutadanes.

Pel camí s’han produït molts canvis tant d’ubicació com d’objectius a curt i llarg termini. Davant de les noves necessitats que s’han anat plantejant, el centre ha intentat donar noves respostes.
En l’actualitat, som més de vuit-centes persones de diferents edats, diversos llocs de procedència i diferents situacions personals i socials. Tots i totes som ja una petita part de la història de l’escola i compartim, amb totes aquestes diferències, la il·lusió i el desig de millorar-la.

L’escola Terra Baixa, 40 anys educant a gent adulta al Prat