Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)

Aquesta oferta formativa permet completar els ensenyaments bàsics i està pensat perquè les persones que tinguin el nivell inicial necessari per seguir les matèries corresponents puguin obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

Accés

Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones que han complert 16 anys en els casos següents:

  • si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari;
  • si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball;
  • si són esportistes d'alt rendiment;
  • si són alumnes que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI);
  • si participen en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'Ocupació”.
  • Excepcionalment, el director/a dels serveis territorials, previ informe de la Inspecció d’Educació i amb el vistiplau del director del centre, pot autoritzar la incorporació d’alumnes majors de 16 anys que no compleixin els requisits anteriors quan circumstàncies singulars acreditades ho justifiquin.

Estructura

Aquests estudis es divideixen en 2 cursos (nivells): el GES 1 i el GES 2, organitzats en 34 mòduls (matèries o assignatures) amb una càrrega lectiva de 35 hores cadascun. A cada nivell s’han de cursar 17 mòduls repartits en tres trimestres. Les classes en el nostre centre són presencials, de dilluns a divendres i l’assistència és obligatòria per a poder ser avaluat/da. El CFA Terra Baixa ofereix un grup de GES 1 i un de GES 2 en horari de tarda-vespre i un grup de GES 2 en horari de matí.

Cada trimestre s’inicia un grup de mòduls nous, per aquest motiu cada trimestre s’obre la matrícula a nou alumnat. En general, l’alumnat que s’incorpori en el segon o tercer trimestre haurà de cursar els mòduls dels trimestres anteriors que no ha fet en el curs següent al de la seva incorporació.

Tots els mòduls que es cursen en el GES estan agrupats en tres àmbits: àmbit de la comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social. És important que la persona que vulgui cursar aquests estudis aporti el seu expedient acadèmic anterior (notes de l’ESO o títol d’EGB, si és el cas) ja que en funció de les notes obtingudes podria convalidar algun dels àmbits.

4 comentaris

  1. Andrés

    Hola soy Andrés hos escribia para que me pudierais dar alguna información mas porque estoy interesado en el curso de GESO gracias y un saludo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>