Qui pot apuntar-se?

Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones que han complert 16 anys en els casos següents:

  • si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari;
  • si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball;
  • si són esportistes d'alt rendiment;
  • si són alumnes que han cursat un programa de formació i inserció (PFI) durant aquest curs i es volen matricular a l’Educació Secundària per a adults (GES);
  • si volen matricular-se al curs de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà;
  • si participen en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'Ocupació”.