A cicles formatius de grau mitjà

Descripció

Aquests estudis et preparen per poder superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Aquesta prova és externa al centre i sol ser a principis de maig.

Aprovar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà no equival a l’ESO, només et permet estudiar un cicle de grau mitjà concret.

Accés

Poden fer la prova d’accés les persones que no tenen el Graduat en Educació Secundària (la ESO aprovada) i facin els 17 anys durant l’any que es presenten a la prova.

Format del curs

El curs és presencial, de dilluns a divendres en horari de matí i l’assistència és obligatòria. Per superar el curs cal obtenir una nota mitjana igual o superior a 5.

Els alumnes que superin el curs de preparació rebran un certificat amb la qualificació corresponent i que els pot ajudar a millorar la nota final obtinguda en la prova oficial.

Continguts de la prova

S’avaluen les següents competències, que són les que es treballen durant el curs de preparació:

Llengües catalana, castellana i anglesa

Matemàtiques

Socials i ciutadania

Tecnologia (específica)

Interacció amb el món físic (específica)

Les persones aspirants han d’obtenir una qualificació mitjana igual o superior a 4 per tal de poder sumar la qualificació obtinguda en el curs de preparació de la prova d’accés i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència. Per ser considerat apte/a la nota final ha de ser igual o superior a 5.