Ensenyaments

ENSENYAMENTS INICIALS i FORMACIÓ BÀSICA:
  • Català (Nivells 1 i 2).
  • Castellà (Nivells 1, 2 i 3).
  • Formació instrumental (Nivells 1,2 i 3).
  • Graduat en Educació Secundària – GES (Nivells 1 i 2).
ENSENYAMENTS TRANSPROFESSIONALS:
  • Anglès (Nivells 1, 2 i 3).
  • Francès (Nivells 1, 2 i 3).
PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS:
  • A cicles formatius de grau mitjà.
  • A cicles formatius de grau superior.
  • A la universitat per a majors de 25 i 45 anys.