ROBÒTICA

La robòtica educativa consisteix en un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots com a fil conductor transversal per a potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

Aprendre el llenguatge de la computació ens ajuda a entendre aquest món tecnològic i defensar-nos-hi.

L’Escola Sobirans ha apostat per implantar la Robòtica Educativa al seu Projecte Educatiu de Centre. Des d’Educació Infantil  els alumnes utilitzen la Robòtica com un sistema d’aprenentatge que utilitza els robots com a fil conductor transversal per al potencial desenvolupament d’habilitats i competències a través de la resolució de reptes d’aprenentatge, connectant i donant resposta a les noves demandes del segle XXI.

És un Projecte que es va iniciar a cicle infantil i cicle superior amb la intenció de ser un projecte global de tota l’escola per a que tots i totes els/les alumnes portin a terme diferents projectes de llenguatge computacional i robòtica.