Trets d’identitat

L’Escola Sobirans es defineix com una escola pública, oberta a tothom i catalana. Ens identifiquem amb aquest país i amb la seva cultura i, per tant, utilitzem el català com a llengua d’ús i de comunicació. Sense oblidar l’aprenentatge de totes les llengües curriculars.

Som una escola activa,  que segueix una metodologia on els infants participen en els seus aprenentatges, usant mètodes i recursos adaptats a cada edat i circumstància, que s’ajuda de recursos i programes tecnològics en tots els àmbits.

El nostre centre és  afectuós, familiar,alegre , tranquil, acollidor…on ens hi trobem a gust tots i totes en un entorn motivador i generós. Respectuós amb l’entorn, ja sigui medi ambiental ( per això ens definim com a Escola verda) com amb les persones que el conformen.

Som una escola propera,on volem promoure la implicació de les famílies en el seguiment de l’evolució personal i acadèmica dels seus fills i alhora  col·laborin i participin en diferents activitats de l’escola.

Apostem per una escola oberta a tothom on cada alumne pugui seguir el ritme que li marca el seu propi procés evolutiu en un ambient cooperatiu, basat en la convivència, en la participació democràtica i el respecte per la diversitat, és a dir, integradora, i que s’entengui la diferència com un fet positiu, inclusiva.

Som una escola activa i connectada amb la societat i el moment actual què vivim. Ser una escola que ajudi a desenvolupar la part més creativa i artística dels infants, respectant i valorant les qualitats i les aportacions de cada un d’ells. Que vinguin cada dia a l’escola amb un somriure, amb energia i amb ganes de ser millors persones cada dia.

I el més important de tot, ajudar a créixer a aquests nens/es de l’escola, ajudar-los a pensar, a que siguin éssers organitzats , observadors, previsors, exigents amb ells/es mateixos/es i amb la societat en la què viuen, prudents… ajudar-los i ensenyar-los a ser crítics i amb esforç, treball sistemàtic i dedicació, aconseguir ser persones competents.   

Comptem amb un equip docent estable i professional que impulsa aquest treball de convivència així com també els excel·lents resultats educatius que reflecteixen aquest benestar global.