Scratch: Llenguatge de programació

QUÈ ÉS?
Scratch és una aplicació informàtica destinada principalment als nens i nenes, mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera creativa i divertida. També poden treballar amb bases d’animació i programació de l’ordinador amb l’ajuda d’una interfície gràfica senzilla  i gràcies al seu entorn col·laboratiu es poden compartir projectes, scripts i personatges.

A l’escola Sobirans vam introduir l’Scratch el curs 19-20 als alumnes de cicle superior amb l’objectiu de:

  •  Ajudar a pensar de manera algorítmica i aprendre a abordar problemes metòdicament.
  • Guanyar comprensió sobre conceptes matemàtics com expressions booleanes, variables, coordenades i nombres aleatoris.
  • Activar els processos metacognitius de l’usuari, ja que ofereix oportunitats per improvisar, posar a prova les seves idees, assajar i corregir errors.
  • Obtenir productes en les primeres aproximacions.
  • Controlar i barrejar diferents medis i compartir les creacions amb la comunitat.
  • Afavorir l’intercanvi, estimulant l’aprenentatge col·laboratiu.

Cliqueu les imatges i veureu què fem