PROJECTES D’ESCOLA

Una de les idees-força del nostre projecte educatiu consisteix en entendre que el coneixement no queda mai dipositat en compartiments estancs sinó que circula, forma part d’un procés dinàmic i fluid. Per això, tot i haver de seguir les rigideses de la programació i de les assignatures, sovint tirem endavant projectes interdisciplinaris, motivadors, que sensibilitzen i que, a més, cobreixen aspectes importants per a la formació dels nens i nenes de l’escola. Es tracta de projectes que representen una mena de sacsejada per treballar i reflexionar sobre qüestions estratègiques per a l’aprenentatge i la formació com a persones, del nostre alumnat.
Sota aquest títol volem fer difusió d’aquells plans educatius que portem a terme a l’escola. Son actuacions pedagògiques que impliquen la participació i col·laboració de tota la comunitat escolar ja que tots i entre tots, aprenem els uns dels altres.