Projecte NINUS

NINUS és un recurs tecnològic capdavanter fonamentat en el moviment i el joc. És un entorn interactiu d’aprenentatge per als infants de P3/P4/P5 amb el qual poden gaudir de contes, jocs i activitats corporals diverses.
L’ordinador projecta al terra l’activitat i els infants amb el propi cos interactuen amb els elements de manera lúdica i divertida essent protagonistes d’un aprenentatge actiu adquirint coneixements i habilitats mitjançant la psicomotricitat.