Bee-Bots: Programació infantil

La iniciació de la robòtica a infantil amb el robot en forma d’abella  Bee-Bot la vam introduir fa un parells d’anys com un mitjà més d’aprenentatge de diferents habilitats.

  • Les lògico-matemàtiques, com tot sistema de programació.
  • L’autonomia personal i la capacitat d’autoorganitzar-se i d’anàlisi.
  • La capacitat de buscar informació.
  • Les habilitats socials i de treball en equip.
  • La capacitat per resoldre problemes.
  • La creativitat.