Consell Escolar del Centre

Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i el govern del centre.

Quina és la funció del Consell Escolar?
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Qui en forma part?
El director, la cap d’estudis, sis representants dels mestres, cinc representants dels pares i mares, un representant del PAS, un representant de l’AMPA, un representant de l’Ajuntament i la secretària del centre amb veu però sense vot.

Components del consell escolar curs 20-21

SECTOR MEMBRES
PRESIDENTA

CAP D’ESTUDIS

SECRETÀRIA

Stella Pujol

Susana Sánchez

Elisenda Torrent

MESTRES Manuela Sánchez

Noemí Espallargas

Mònica Alsina

Patricia Gil

Joan Juncà

PARES/MARES/TUTORS Mireia Sanz

Esther Sangerman

Belkis Cristina Pereira

Naira Tortajada

Yolanda Cívico

REPRESENTANT AMPA Gemma Rueda Sonia/Dani
PERSONAL PAS Judit de Cayetano
REPRESENTANT AJUNTAMENT Tònia Vila

Per més informació cliclar l’enllaç

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/