Biblioteca escolar

La lectura és una finestra amb la qual els infants coneixen món i es coneixen a sí mateixos.
Amb el projecte de biblioteca escolar, l’escola ha creat diferents activitats entorn a la lectura per potenciar i afavorir no solament aprenentatges curriculars sinó interaccions socials en diferents espais dinàmics i enriquir-nos els uns dels altres.

    

BIBLIOPATI  https://agora.xtec.cat/ceipsobirans/p3/bibliopati-a-p3/

PARELLES LECTORES  https://agora.xtec.cat/ceipsobirans/1r/parelles-lectores-3/

BIBLIOTECA ESCOLAR https://agora.xtec.cat/ceipsobirans/general/biblioteca-escolar/

PLA DE LECTURA https://agora.xtec.cat/ceipsobirans/2n/lectura-a-laire-lliure/