Història

Benvinguts a l’escola SOBIRANS!!!

L’escola  fou construida el curs 2003-2004 degut a la gran de demanda d’escolarització. La creació d’una nova escola va ser una aposta important per millorar la qualitat en l’educació i l’ensenyament dels nostres infants, per garantir uns millors i més amplis coneixements i intentar assegurar un futur molt més ric per a tots ells i, conseqüentment, per a la nostra comunitat.

Tots volem un poble molt més avançat i un país molt més desenvolupat a partir d’uns valors profundament democràtics. L’ensenyament és un dels instruments bàsics per aconseguir-ho. I entre tots ho podem fer!

La construcció de l’escola 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.premiosdearquitectura.es%2Fca%2Fpremis%2F4-iii-mostra-d-arquitectura-del-maresme%2Fobres-presentades%2F94-ceip-sobirans&psig=AOvVaw2w6eVGdKOViW7xOFkmcftt&ust=1581272903037000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNjSg-LKwucCFQAAAAAdAAAAABAh

Inauguració de l’Escola Sobirans

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=2551

Celebrem 10 anys!!!

 

http://www.arenysdemunt.cat/ARXIUS/2012/documents_noticies/120826_10_anys_Escola_Sobirans.pdf

Visita de l’alcalde a l’escola Sobirans

http://www.arenysdemunt.cat/document.php?id=6274

Inauguració del Camí Segur cap a l’escola (Escola Verda)

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.arenysdemunt.cat%2Fdocument.php%3Fid%3D3976&psig=AOvVaw2w6eVGdKOViW7xOFkmcftt&ust=1581272903037000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNjSg-LKwucCFQAAAAAdAAAAABAD