El SIEI, un nou recurs inclusiu

A l’escola comptem amb un SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva). És una dotació extraordinària de professionals, una mestra i una educadora d’educació especial. Aquest recurs es suma a l’atenció a la diversitat del centre.