Ed. Infantil

A la nostra escola disposem de sis aules de Parvulari (2n. cicle d’Educació Infantil): 2 de P3, 2 de P4 i 2 de P5. Totes elles espaioses i ben il.luminades, i  d’espais/racons de treball i de joc. Tenim biblioteca, aula de reforç, aula de psicomotricitat i aula d’informàtica.
Disposem de 6 mestres tutores, 1 mestra de reforç a mitja jornada, 1 tècnica d’educació Infantil, 1 vetllador/a; i especialistes d’anglès, música i psicomotricitat.
Iniciem l’estimulació de la lecto-escriptura des de P3 amb el reforç del mètode constructivista, a partir de les inicials del nom. Treballem les màtemàtiques manipulativament, utilitzant diversos materials. Ens ajudem del “cuc de boles”, el “rekenrek”, el “plafó dels números”, i el “ten frame”, entre altres, per fer el treball de càlcul i numeració.

Fem un Projecte interdisciplinar, al trimestre, com a mínim.

Treballem les expressions com a eina de coneixement i enriquiment personal, grupa i de creativitatl: psicomotricitat, psicomotricitat relacional, música, plàstica (treball d’artistes de renom i les seves obres, dibuix, pintura, model.latge, col.lage, escultura…)

Ens introduïm al món de les noves tecnologies: informàtica, pissarra digital…

Aprenem a fer d’hortolans i a tenir cura d’animals de pagès al nostre hort.

Aquest any hem endegat la Psicomotricitat Relacional, i a partir del segon trimestre Espais de joc al pati.

Clica el carrussel per fer una visita: